The cell biology of cyanobacteria

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Enrique Flores, Antoni Herrero

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 190823038X (hbk.)

ISBN: 9781908230386 (hbk.)

Ký hiệu phân loại: 579.39 *Cyanobacteria and Prochlorales

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: x, 308 pages, 16 pages of plates : , illustrations (some color) ; , 26 c

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 350349

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH