Essentials of human resource management. Shaun Tyson.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0750667958


Thông tin xuất bản: Oxford :Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006, 5th ed.

Mô tả vật lý: xii, 464 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


This book “is unique in the field as it combines an overview of organizational behaviour with a detailed explanation of the latest human resource management policies and techniques, and acts as an introduction to the study of industrial relations, including employment law.” &
#٬٢٠١٣؛ b

Personnel m-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH