Making pictures in stone : American Indian rock art of the Northeast

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward J Lenik

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0817316299 (cloth : alk. paper)

ISBN: 081735509X (pbk. : alk. paper)

ISBN: 0817380779 (electronic)

ISBN: 9780817316297 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780817355098 (pbk. : alk. paper)

ISBN: 9780817380779 (electronic)

Ký hiệu phân loại: 709.0113089973 Historical, geographic, persons treatment of fine and decorative arts

Thông tin xuất bản: Tuscaloosa : University of Alabama Press, c2009.

Mô tả vật lý: xix, 251 p. : , ill., map ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 350735

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH