The Architecture of Community

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Krier Léon

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597265782

Ký hiệu phân loại: 720.103 Architecture

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press, 2009

Mô tả vật lý: 487tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 350895

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH