From lead mines to gold fields : memories of an incredibly long life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald Lee Parman, Henry Taylor

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0803294611 (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0803294615

Ký hiệu phân loại: 979.404092 979.404092 *California

Thông tin xuất bản: Lincoln : University of Nebraska Press, c2006.

Mô tả vật lý: xxv, 225 p. : , ill., map ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 351062

Includes bibliographical references (p. 211-217) and index.
1. 
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH