IELTS express : upper intermediate coursebook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Hallows, Pamela Humphreys, Martin Lisboa, Mark Unwin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1133313021

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Andover : National Geographic Learning, 2013

Mô tả vật lý: 144 p. ; 28 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 351130

Tóm tắt
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH