Essential JavaFX
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0137042795

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall, 2009,

Mô tả vật lý: xv, 344 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


JavaFX (Electronic resource)-- Computer programming.-- Java (Computer program language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH