UNIX and Linux system administration handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Evi Nemeth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131480057

ISBN-13: 978-0131480056

Ký hiệu phân loại: 005.432 Specific operating systems

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall , 2011

Mô tả vật lý: xlvii, 1279 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 35128

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH