Thông gió và kỹ thuật xữ lý khí thải

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.53

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 227 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Khí thải ; Xử lý; Thông gió;

DÃY KỆ
22C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
11B
*Ký hiệu xếp giá:  628.53
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn