Dictionary of E-Business [electronic resource] : A Definitive Guide to Technology and Business Terms

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Francis Botto

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470844701

Ký hiệu phân loại: 658.84 Export marketing

Thông tin xuất bản: Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 35219

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH