Lost Nubia : a centennial exhibit of photographs from the 1905-1907 Egyptian expedition of the University of Chicago

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John A Larson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1885923457

Ký hiệu phân loại: 932 Egypt to 640

Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago, 2006.

Mô tả vật lý: xiii, 109 p. : , ill., map ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 35338

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH