The responsibility to protect

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 327.11

Thông tin xuất bản: Ottawa :International Development Research Centre, 2001.,

Mô tả vật lý: xiii, 91 p. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Humanitarian interventio, Pacific settlement of international dispute, Sovereignt,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn