Corrosion mechanisms in theory and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0824706668

Ký hiệu phân loại: 620.11223

Thông tin xuất bản: New York :Marcel Dekker, 2002, 2nd ed., rev. and expanded.

Mô tả vật lý: viii, 742 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Corrosion and anti-corrosives.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn