Korean Journal of Community Nutrition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: EN; KO

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: The Korean Society of Community Nutrition, 2023

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

ID: 353970

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH