Managing humans : biting and humorous tales of a software engineering manager
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Lopp, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  159059844X


Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress , 2007.,

Mô tả vật lý: xiii, 209 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Personnel management -- Humor.; Software engineering -- Management ; Humor.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH