How math can save your life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James D Stein

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470437758

Ký hiệu phân loại: 510 Mathematics

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : John Wiley, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 242 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 35459

Includes bibliographical references (p. 229-233) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH