Piano exercises for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Pearl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470387653

Ký hiệu phân loại: 786.2193 *Pianos

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley, 2008.

Mô tả vật lý: 228 p. : , ill., music ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 35461

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH