Cisco switching black book

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hanson Nottingham, Sean Odom

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 157610706X

Ký hiệu phân loại: 004.66 Data transmission modes and data switching methods

Thông tin xuất bản: Scottsdale, AZ : Coriolis Group Books, 2001

Mô tả vật lý: xxvii, 623 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 35537

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH