The new encyclopedia Britannica : Guide to the Britannica :Propedia :Outline of

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tác giả tập thể

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 030 General encyclopedic works

Thông tin xuất bản: N.Y : William Benton, 1982

Mô tả vật lý: 780 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 356

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 030.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH