Известия высших учебных заведений: Проблемы энергетики

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: EN; RU

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Kazan State Power Engineering University, 2019

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

ID: 357323

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH