The definitive guide to MySQL

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1590591445

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress , 2004, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 802 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


SQL (Computer program language);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn