The definitive guide to MySQL
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1590591445

Ký hiệu phân loại: 005.133 Specific programming languages

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Apress , 2004, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xviii, 802 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


SQL (Computer program language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH