Cisco express forwarding : [understanding and troubleshooting CEF in Cisco routers and switches

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stacia McKee, Nakia Stringfield, Russ White

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587052369

ISBN-13: 978-1587052361

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press, 2007.

Mô tả vật lý: xviii, 261 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 36241

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH