Cisco express forwarding : [understanding and troubleshooting CEF in Cisco routers and switches
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587052369

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Cisco Press, 2007.,

Mô tả vật lý: xviii, 261 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Packet switching (Data transmission)-- Routers (Computer networks)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH