Gadjah Mada Journal of Professional Psychology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: ID

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada, 2020

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

ID: 363234

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH