C++ plus data structures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nell Dale

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0763704814

Ký hiệu phân loại: 005.73 Data structures

Thông tin xuất bản: Boston, Mass. : Jones and Bartlett , 2003

Mô tả vật lý: xvi, 816 s. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 36949

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH