A Sentimental Education for the Working Man : The Mexico City Penny Press, 1900-1910

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Buffington

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0822375579

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: London : Duke University Press, 2015.

Mô tả vật lý: 1 online resource (304 pages) : , illustrations

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 372174

Analyzing the satirical Mexico City penny press from 1900 to 1910, Robert M. Buffington argues that the press offered its working-class readers alternative masculine scripts that they could adopt to challenge social hierarchies.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH