The two Reformations [electronic resource] : the journey from the last days to the new world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Heiko Augustinus Oberman, Donald Weinstein

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 270.6 Period of Reformation and Counter-Reformation, 1517–1648

Thông tin xuất bản: New Haven : Yale University Press , 2003

Mô tả vật lý: xix, 235 p. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 37296

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH