The legend of Lord Eight Deer : an epic of ancient Mexico

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John M. D Pohl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195140192

ISBN-10: 0195140206

Ký hiệu phân loại: 398.208997 Folk literature

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 2002.

Mô tả vật lý: 63 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 37304

Relates the tale of a powerful conqueror and hero who ruled over the Mixtec people of the Mexican state of Oaxaca between 1063 and 1115. Includes information on how the codices containing the story were deciphered.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH