VHDL coding and logic synthesis with Synopsys
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Weng Fook Lee, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0124406513

Ký hiệu phân loại: 621.395 Circuitry

Thông tin xuất bản: San Diego, Calif. ; London :Academic , 2000,

Mô tả vật lý: xxiv, 392 p. : , ill ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Logic design -- Computer programs.; Logic design.-- VHDL (Computer hardware description language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH