Environmental biotechnology [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: T, Srinivas, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: New Delhi :New Age International (P) Ltd., Publishers, 2008.,

Mô tả vật lý: xvi, 113 p. : , ill.

Ngôn ngữ:


Bioremediation.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH