Motivation and Success

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon George Taukeni

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1837680207

ISBN-13: 978-1837680214

ISBN-13: 978-1837680221

ISBN: intechopen.102133

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: IntechOpen 2023

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (96 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 374248

This book is a collection of chapters addressing numerous features of motivation and success. It includes five chapters divided into two sections: "The Lens of Motivation" and "The Lens of Success". The book demonstrates how motivation can breed success with chapters on entrepreneurship, innovation, socio-culturalism and more.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH