Health and Development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Iris Borowy, Bernard Harris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3111014241

ISBN-13: 978-3111015583

ISBN-13: 978-3111015798

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Berlin/Boston De Gruyter 2023

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (344 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 374726

Health and development require one another: there can be no development without a critical mass of people who are sufficiently healthy, and people cannot be healthy without societal developments. 11 case studies from 9 countries on 3 continents since the late 19th century show how different actors have struggled to reconcile the nature of health and development policies, and the subordination of these policies to a range of political objectives.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH