The great brain debate [electronic resource] : nature or nurture?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John E Dowling

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415106494

ISBN-10: 0415106508

Ký hiệu phân loại: 612.823 Emotions, conscious mental processes, intelligence

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : Joseph Henry Press , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 37477

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH