Động lực học công trình biển
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Phần 1 Lý thuyết dao động ngẩu nhiên. 1 Khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất. 2 Quá trình ngẫu nhiên. 3 Mô phỏng các quá trình ngẫu nhiên và xác định các giá trị cực đại của chúng. 4 Dao động ngẫu nhiên của hệ số tuyến tính. 5 Giao động ngẫu nhiên của hệ số phi tuyến. Phần II Tải trọng sóng,gió và dòng chảy tác dụng lên công trình biển. 1 Sóng biển. 2 Tải trọng sóng tác dụng lên công trình biển. 3 Tải trọng do gió tác dụng lên công trình biển. 4 Tải trọng do dòng chảy tác dụng lên công trình. Phụ lục bản đồ phân bố sóng khu vực 40 và 62. Phần III Tính toán phản ứng động lực của công trình biển. 1 Tính dao động của công trình biển bằng phương pháp độ cứng động lực. 2 Tính toán dao động của kết cấu đơn giản dưới tác dụng của sóng. 3 Dao động của kết cấu công trình biển dưới tác dụng của sóng. 4 Tuổi thọ mỏi của kết cấu công trình biển..

Công trình biển -- Động lực học; Động lực học -- Công trình biển

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.171


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH