The fast forward MBA in finance, second edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John A, Tracy, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: New York :John Wiley, 2002., 2nd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


* Accounting
  - Handbooks
   manuals
   etc.
* Budget in business
  - Handbooks
   manuals
   etc.
* Corporations
  - Finance
* Handbooks
   manuals
   etc.
Chưa có video
1)  Xem mục lục


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH