Introductory analysis : a deeper view of calculus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0120725509

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: San Diego :Harcourt/Academic Press, 2001.,

Mô tả vật lý: xvi, 201 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Mathematical analysis.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH