A Dictionary of Mupun

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zigmunt Frajzyngier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 3-4-96-00592-0

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Berlin Reimer Verlag 1991

Mô tả vật lý: 1 electronic resource (102 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 377866

Mupun is an Afro-Asiatic language spoken in Plateau State in central Nigeria, in an area within the Lankan District. It is considered a dialect of Mwaghavul.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH