Fundamentals of project management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph Heagney

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0814417492

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: New York : American Management Association, 2012

Mô tả vật lý: 223p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 378008

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH