Encyclopedia of networking
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Werner Feibel,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0782118291

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: San Francisco :Sybex Inc, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer networks -- Encyclopedias.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH