Palm & Treo hacks
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Scott MacHaffie, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  059610054X

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly, 2006., 1st ed.

Mô tả vật lý: xvi, 216 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Handspring Treo (Computer)-- PalmPilot (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH