The BlackBerry Pearl pocketguide : all the secrets of the BlackBerry Pearl, pocket sized
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  032149699X

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Peachpit Press, 2007.,

Mô tả vật lý: xiii, 129 p. : , ill. ; , 18 cm.

Ngôn ngữ:


BlackBerry (Smartphone)-- Mobile computing.-- Pocket computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH