DNS and BIND

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Albitz, Cricket Liu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596100574

Ký hiệu phân loại: 004.678 Internet (World Wide Web)

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2006

Mô tả vật lý: xxi, 616 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 37974

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH