Blackberry hacks : [tips & tools for your mobile office]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0596101155

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly, 2006., 1st ed.

Mô tả vật lý: xviii, 307 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


BlackBerry (Smartphone)-- Mobile computing.-- Pocket computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH