Absolute beginner's guide to upgrading and fixing your PC
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Michael Miller, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0789730456

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Que, 2004.,

Mô tả vật lý: xix, 385 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Microcomputers -- Maintenance and repair.; Microcomputers -- Upgrading.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH