File system forensic analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Brian Carrier, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0321268172

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ :Addison-Wesley, 2005,

Mô tả vật lý: xx, 569 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 38064
Data structures (Computer science)
  - File organization (Computer science)
  - Forensic sciences.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH