Linux troubleshooting for system administrators and power users

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Kirkland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131855158

Ký hiệu phân loại: 005.432 Specific operating systems

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Pearson Education, 2006

Mô tả vật lý: xxiv, 571 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 38079

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH