Repairing and upgrading your PC
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  059600866X


Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly, 2006., 1st ed.

Mô tả vật lý: xvi, 429 p. : , col. ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


* Microcomputers
  - Maintenance and repair.
* Microcomputers
  - Upgrading.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH