A+ certification for dummies, 3rd edition [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ron Gilster, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764541870

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., 2004, 3rd ed.

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer technicians -- Certification ; Study guides.; Electronic data processing personnel -- Certification.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH