IBM DB2 9 new features [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul Zikopoulos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061706558

ISBN-13: 978-0061706554

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2007.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 38388

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH