Secrets of RSS

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven Holzner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321426223

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, 2006.

Mô tả vật lý: xiv, 330 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 38452

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH