Comparing, designing, and deploying VPNs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Mark Lewis, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587051796

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. :Cisco Press, 2006,

Mô tả vật lý: xxiv, 1043 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 38520
Extranets (Computer networks)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH